Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

Parlementaire vragen over maneges aan minister voor dierenwelzijn RUDY DEMOTTE. Afdrukken E-mailadres


Enkele weken terug heeft BLID, naar aanleiding van een ernstige verwaarlozing van manegepaarden te Ninove, enkele punten geformuleerd naar parlemantairen voor het indienen van een amendement, voor een strengere aanpak van maneges. Vandaag kreeg BLID van Mevrouw De Meyer de vragen die kortelings aan minister voor dierenwelzijn zullen worden gesteld. Dit is nog maar het begin van wat een nieuwe wetgeving voor maneges zal kunnen worden. Hieronder leest u de vragen aan de minister.

SCHRIFTELIJKE PARLEMENTAIRE VRAAG AAN RUDY DEMOTTE, MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID, VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGER MAGDA DE MEYER BETREFFENDE HET WETTELIJK KADER VOOR MANEGES.


Geachte Minister,


Recent onderzoek van de Dierenrechtenorganisatie BLID bracht zware mistoestanden aan het licht. Zo zijn er op tijd van twee jaar zeven paarden gestorven ten gevolge van verwaarlozing en ondervoeding. Naar aanleiding van deze feiten stelt zich de vraag aan welke voorwaarden en normen een manegehouder moet voldoen:

- Is er een opleiding vereist om een manege te kunnen beginnen of kan iedereen hier zomaar mee starten?
- Welke controles op het vlak van dierenwelzijn worden er momenteel vanuit de overheid gehouden bij manege-uitbaters?
- Is er een registratie van de paarden in een manege?
- Zijn er recente cijfergegevens van overheidscontroles op maneges?

Magda De Meyer
Quaestor-volksvertegenwoordiger

BLID zal uiteraard het resultaat van deze vraagstelling volgen en mevrouw De Meyer verder blijven informeren, over nog andere maneges die momenteel door BLID in het oog worden gehouden.
Maar we zijn duidelijk in onze stelling, hoe sommige maneges nu worden uitgebaat, met een duidelijke verwaarlozing van paarden tot gevolg, dit kan niet langer meer.