GAIA EN BLID ROEPEN OP TOT NUL-TOLERANTIE TEGENOVER BRUTALITEITEN, WETSINBREUKEN EN WETSOVERTREDINGEN, LAKSHEID EN ONWIL Afdrukken

INDIEN DE VERANTWOORDELIJKE OVERHEDEN DE WET NIET KUNNEN OF WILLEN DOEN NALEVEN EN GEEN GESCHIKTE INFRASTRUCTUUR KUNNEN AANBIEDEN, RIJST DE VRAAG OF ZO'N VEEJAARMARKT NOG WEL KAN PLAATSVINDEN

 

De dierenbeschermers van GAIA en BLID geven de veejaarmarkt van Sint-Lievens-Houtem, editie 2004, een onvoldoende. Het stokgebruik is merkelijk afgenomen in vergelijking met de voorgaande jaren. Maar dat positief punt neemt niet weg dat de waslijst wetsinbreuken en —overtredingen onaanvaardbaar veel te lang is. Twintig waarnemers van BLID en GAIA zagen nog altijd wettelijk verboden brutaliteiten (schoppen, hard slaan, in het volle gelaat van de dieren op de snuit, met de vuist, hier en daar met de stok, tussen de poten van de dieren, met de vingers steken in de ogen van een stier, staartwringen …). Ze zagen ook nog tal van andere inbreuken: runderen en paarden veel te kort aangebonden, in veel gevallen twee dagen lang zelfs, runderen die zich dreigden te verhangen toen ze, veel te kort aangebonden, erin slaagden toch te gaan liggen, runderen die over ternauwernood liggende runderen stonden, met risico's op vertrappelen, paarden die te kort aangebonden veel te kort naast mekaar stonden met trappen en stampen en bijten tot gevolg, dieren die geen eten noch drinken kregen, zodanig dat ze gretig likten van de regen die droop van het dak van de tent, waaronder ze lagen. Een aantal paarden en runderen werden zodanig van de vrachtwagen gedreven dat ze uitgleden en/of vielen, één rund brak daarbij een poot en werd afgemaakt. Bij het opladen bleken er teveel dieren (runderen en paarden) in een van of vrachtwagen geduwd (in sommige gevallen door de deuren ingepropt. Enzovoort, enzovoort.
Een eerste evaluatie van de waarnemingen leert dat 7 recidivisten en een tiental 'nieuwelingen' onder de veehandelaars op diverse manieren de wet niet naleefden (grote en kleinere wetsinbreuken en overtredingen). Onder de paardenhandelaars telden we 8 recidivisten en een 15-tal 'nieuwelingen', wat brutaliteiten, inbreuken en overtredingen betreft.
Tegen vele van de vastgestelde inbreuken op de veejaarmarkt van Sint-Lievens-Houtem, werd niet opgetreden door de ordediensten. Vooral een aantal dierenartsen hield zich daaromtrent niet aan de afspraken, zagen veel door de vingers. In een paar gevallen wezen zij de handelaars op waarnemers van GAIA en BLID, die zich nochtans zeer discreet opstelden en volgens afspraken deden wat ze geacht werden te doen: waarnemen. Een waarnemer van GAIA kreeg een harde stokslag tegen haar been en werd met de dood bedreigd, dit laatste nadat een plaatselijke dierenarts zwaar zijn boekje te buiten was gegaan en geprovoceerd had. De voorzitter van BLID kreeg een zak koeimest naar zich gegooid, nadat er een opmerking werd geven aan een dierenarts die het staartwringen bij het laden van runddieren toeliet.
Het kan niet zijn dat na twee dagen nog vele dieren te kort aangebonden zijn en zich dreigen te verhangen. Het is ongehoord dat er na twee dagen nog dieren zijn die manifest geen drinken gekregen hebben. Het is ook ongehoord dat duidelijk niet tegen alle geweld en brutaliteiten is opgetreden.

Het lossen en laden MAG niet langer gebeuren temidden van het publiek. DIT IS ONVERANTWOORD, VEEL TE GEVAARLIJK. GAIA EN BLID STAAN EROP DAT DIT DOOR DE ORGANISATOREN GEREGELD WORDT TEGEN VOLGEND JAAR. DE LAKSHEID VAN TEVEEL VERTEGENWOORDIGERS VAN DE ORDEDIENSTEN (EEN AANTAL DIERENARTSEN EN POLITIEMENSEN, VOORAL DAG TWEE) kan niet door de beugel.

GAIA en BLID eisen ook dat de onverbeterlijke recidivisten uitgesloten worden. De organisatoren mogen de zwarte piet niet langer doorschuiven naar het parket en zelf zoals hun eigen reglement het uitdrukkelijk toelaat overtreders van verdere marktactiviteiten uitsluiten.

DE BEVINDINGEN VAN BEIDE ORGANISATIES ZULLEN AAN DE ORGANISATOREN, HET FAVV EN DE PROCUREUR DES KONINGS OVERGEMAAKT WORDEN.

DE PROCUREUR HEEFT ZELF OVERTREDINGEN EN INBREUKEN KUNNEN VASTSTELLEN. GAIA EN BLID ZIJN BENIEUWD HOEVEEL PV'S OPGESTELD ZIJN.

CONCLUSIE: WE MOGEN NIET ACHTERUIT GAAN, MAAR VOORUIT. TEVEEL VERTEGENWOORDIGERS VAN DE OVERHEID HEBBEN DIT JAAR VERZAAKT AAN HUN PLICHT. ALS DIT ZO DOORGAAT, ZULLEN ER, VREZEN BLID EN GAIA, NOG ACCIDENTEN GEBEUREN, WAARVAN DIEREN, MENSEN VAN BLID EN GAIA, EN BEZOEKERS VAN DE MARKT HET SLACHTOFFER DREIGEN TE WORDEN!

INDIEN DE ORGANISATOREN NIET IN STAAT ZIJN OM DE WET TE DOEN NALEVEN EN GEEN GESCHIKTE INFRASTRUCTUUR KUNNEN AANBIEDEN OM DIEREN OP EEN VERANTWOORDE MANIER TEN TOON TE STELLEN, DAN RIJST DE VRAAG OF ZO'N VEEJAARMARKT DIE NIET ORDENTELIJK VERLOOPT, NOG KAN PLAATSVINDEN!

Aanbevelingen volgend jaar: NUL-TOLERANTIE TEGEN BRUTALITEITEN, GEWELD, PROVOCATIE, WETSINBREUKEN, WETSOVERTREDINGEN EN SLECHTE INFRASTRUCTUUR

1. Geen excuses meer: onverbeterlijke handelaars (recidivisten) moeten absoluut uitgesloten worden.

2. Aanbindsystemen (met vertikaal schuivende ringen zodat de dieren comfortabel kunnen gaan liggen en rechtop staan voor de runderen) moeten voorzien worden. Door de vaste aanbindpunten zullen de dieren dan automatisch ook goed gespreid staan. Nu is het zo dat vele handelaars meer dieren meebrengen dan dat ze standplaatsen gehuurd hebben of sommigen binden de dieren zelfs te dicht op mekaar ook al is er voldoende ruimte.

3. Paardenstandplaatsen moeten weg van de kermis. Dit leidt niet alleen tot veel stress bij de dieren, het is ook gevaarlijk bij het af- en opladen omdat er altijd veel volk loopt. De oplossing hiervoor zou zijn om de paarden te verplaatsen naar de Provinciebaan.

4. Het aanleggen van waterslangen is een positieve evolutie die dateert van vorig jaar, maar ondanks het feit dat op verschillende plaatsen emmers met water werden gezien (niet binnen het bereik van de dieren) zagen de waarnemers niet, op enkele uitzonderingen na, dat de dieren ook effectief te drinken kregen. Veel dieren hadden manifest zodanige dorst dat ze het afdruipende regenwater opdronken. De dierenartsen moeten er volgend jaar op toezien dat de handelaars de dieren te drinken geven.

5. Dierenartsen die zich niet aan de regels en afspraken hielden — en die zelfs handelaars ophitsten tegen waarnemers van GAIA en BLID - moeten eruit. Ook dierenartsen die niet optraden bij overtredingen moeten van de markt geweerd worden.

6. Geen publiek meer bij laden en lossen van paarden en runderen. De markt slechts toegankelijk maken voor publiek wanneer dieren reeds gelost zijn. Ook bij de runderen ontstaan er door de vele toeschouwers gevaarlijke situaties bij af- en opladen. Dit zou verholpen kunnen worden door de dieren al in de voormiddag van 11/11 in rustige omstandigheden af te laden vooraleer het publiek op de markt kan. Dit zou zowel het dierenwelzijn ten goede komen, als mogelijke problemen met de veiligheid van de bezoekers vermijden.