Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

Procureur des Konings krijgt rondleiding van BLID op de winter-en veejaarmarkt van Sint-Lievens-Houtem. Afdrukken E-mailadres

BLID is de onduidelijkheid over het al dan niet verbaliseren van handelaars en personen die inbreuken plegen op de dierenwelzijnswet, tijdens de winterjaarmarkt van Sint-Lievens-Houtem meer dan beu.

Al jaren is er die onduidelijkheid of er wel degelijk proces – verbalen worden opgesteld en behandeld van handelaars, die het niet te nauw nemen met de wetgeving op het dierenwelzijn en elk jaar de zelfde inbreuken plegen.

Van BLID en GAIA word er steeds gevraagd, dat handelaars die elk jaar inbreuken plegen op de dierenwelzijnswetgeving en marktreglement, deze niet meer toe te laten tot de veemarkt. De marktorganisatie stelt alles in het werk om er steeds een geslaagde markt van te maken,en toch zijn het steeds de zelfde veehandelaars die provocerend komen doen op de winterjaarmarkt van Sint-Lievens-Houtem.

Zowel BLID als GAIA, erkennen dat de gemeente op aandringen van beide organisaties positieve verschillen gerealiseerd heeft, maar nog serieuse inspanningen moet doen.

Wij zijn dit meer dan beu en staan er op, dat er onder geen enkele vorm van welke omstandigheden en excuses ook, dieren onnodig worden gepijnigd op de winterjaarmarkt.We zijn niet tegen de verkoop van dieren, al zien we het liever dat er op termijn beter wordt overgegaan naar een tentoonstellingsmarkt, omdat we cowboy’s kunnen missen in Sint-Lievens-Houtem, aldus BLID-voorzitter Dirk Blanchart.

Ook zouden er proces - verbalen opgemaakt tijdens de markt in Sint-Lievens-Houtem, het parket van Oudenaarde niet bereiken, volgens onze bronnen. Wat de meeste instanties ontmoedigen nog proces - verbalen op te stellen voor inbreuken op de dierenwelzijnwetgeving tijdens de winterjaarmarkt.

Dit alles geeft BLID er toe aangezet contact op te nemen met de procureur des Konings te Oudenaarde, met de vraag hoeveel proces – verbalen er op het parket worden behandeld.

Daar stellen we vast dat het om een zeer minimum aantal pv's gaat, met de vergelijking van de meldingen die door BLID en GAIA worden doorgegeven tijdens het marktgebeuren, waarvoor er pv's zouden moeten voor opgesteld worden..

Dit geeft echter de aandacht getrokken van de procureur des Konings te Oudenaarde en daar is men ook formeel dat de dierenwelzijnwet strikt dient te worden toegepast.

Het gesprek met de procureur des Konings, over het feit dat nog niet altijd de organisaties voor dierenwelzijn bij dergelijke inbreuken serieus worden genomen, is de aanzet dat de procureur des Konings in eigen persoon zelf naar de winterjaarmarkt komt.Hij zal zich laten rondleiden door BLID en zal het hele marktgebeuren volgen, van het lossen op 11 november tot het laden op 12 november.Met deze rondleiding wil hij zich informeren en een beeld laten geven van de pijnpunten.

Dit is meteen ook een duidelijk signaal van het parket van Oudenaarde ,die de wetgeving op dierenwelzijn, op de winterjaarmarkt en in de toekomst en in hun rechtsgebied strenger zal doen naleven.Na de winterjaarmarkt zal ook het verslag van BLID en GAIA, dat steeds wordt overgemaakt aan de officiële instanties, nu ook worden overgemaakt aan de procureur des Konings te Oudenaarde.

Voor de winterjaarmarkt schakelt BLID 15 waarnemers in die dit jaar de veemarkt zullen volgen, zegt BLID-voorzitter Dirk Blanchart.