Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

BLID vraagt inbeslagname van paarden in Houthalen. Afdrukken E-mailadres

BLID is al enige tijd begaan met magere paarden in de Boekweitstraat te Houthalen.
Eerdere bezoeken van de officiële diensten leverden geen resultaat op.
Volgens onze medewerkers in Limburg zijn de paarden sinds januari nog niks veranderd. Laat staan dat deze dieren zonder enige weerstand, de komende winter moeten trotseren dit halen ze nooit.

 

BLID geeft daarom ook de burgemeester van Houthalen ingeschakeld, als hoofd van de gemeente wordt er verwacht, dat hij zich ook het lot van de dieren aantrekt als daar wordt omgevraagd.
Er is goede wil te bespeuren van de burgemeester, die onmiddellijk BLID contacteerde voor bijkomende informatie. En liet het niet na, onmiddelijk zijn politiediensten te belasten met deze zaak.

BLID wil, dat er word uitgekeken naar een betere opvang voor de dieren, zodat ze levend de komende winter doorkomen. En stelde dan ook een ultimatum voor, en als daar niet word aan voldaan, gaat BLID over tot actie.
Blijkbaar zal onze acties niet moeten gebeuren, aan de reacties van de burgemeester te horen, die zelf ook de zaak gaat volgen en beloofde de paarden niet in de steek te laten.