Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

BLID tekent officieel bezwaar aan tegen de milieuvergunningsaanvraag. Afdrukken E-mailadres

BLID tekent officieel bezwaar aan tegen de milieuvergunningsaanvraag voor de exploitatie van een hondenkwekerij voor 450 honden en 50 katten te Sint-Lievens-Houtem.
BLID kan dit niet toelaten, dat er in deze tijd nog hondenkwekerijen met zo een groot volume beginnen.
Gezien het bezwaar aan het gemeentebestuur moet worden gericht, vermoeden wij dat er weinig rekening zal worden mee gehouden, na de negatieve opmerkingen over de veejaarmarkt van november dit jaar.
Maar BLID wil hier stellen, dat het gemeentebestuur goed moet nadenken over deze beslissing en dat het in het belang van de maatschappij en het dierenwelzijn best een negatief advies geeft.


Onze reden van bezwaar zijnde:

   1.      daar het hier gaat om een aanvraag van 450 honden en 50 katten, kan er gesteld worden dat het enkel om een commerciële uitbating gaat.
   2.      dat er geen enkel verband kan worden gelegd op een kwaliteitsuitbating, die de bevordering van een bepaald ras zou verwezenlijken.
   3.      dat er door de massale invoer van uit het buitenland (Polen), geen enkele nood is aan honden in Belgie.
   4.      dat door de massale invoer van het buitenland en de daarbij horende lage prijzen, onze eigen gekweekte honden gedoemd zijn om getransporteerd te worden naar het buitenland (Frankrijk), met dierenleed tot gevolg.
   5.      dat door het grote aantal 450 honden men kan stellen dat het niet om een hondenkwekerij gaat, maar om een hondenfabriek waar het dierenwelzijn niet tot zijn recht zal komen en er een overaanbod kan ontstaan, waardoor de dieren hun eindbestemming laboratoriums kunnen worden.
   6.     dat door de massale kweek en de vele verwaarlozingen, er ook een grote kans bestaat op overvolle dierenasielen.

Dieren worden nu eenmaal massaal gefokt, om massaal verkocht te kunnen worden; zelfs op afbetaling, daar word enkel de verkoper beter van, voor de koper en de dieren word het soms een ellende.
Het zijn de zwakkere in onze maatschappij, die hier worden misbruikt en waar het dier centraal word geplaatst als lokmiddel.


Als organisatie vinden wij dat men de oorzaak van het probleem aan de bron moet aanpakken, één kwekerij minder is er één die niet kan meewerken, aan nutteloze fok met enkel maar winstbejag, dierenmishandeling, verwaarlozing en vermindering van kwaliteits dieren.