Een dak voor elk dier Afdrukken

“Een dak voor elke dier” is de slagzin waar BLID het komende jaar landbouwers en hobby dierenhouders tegemoet mee zal gaan. De inspiratie komt van de studiedag die georganiseerd werd op 1 oktober door het FOD dierenwelzijn “Blij op de wei”, waar BLID aan deelnam.

Met een duidelijke en overzichtelijke folder stelde het FOD dierenwelzijn dat een weide ook een hel kan zijn voor dieren. “Dus tijd voor verbetering en aanpak”, vindt BLID – voorzitter Dirk Blanchart.

In de zomer kan het heel aangenaam zijn om te genieten van de zon. Maar er een hele dag aan blootgesteld worden is een kwelling. Om zich te beschermen tegen de zon hebben dieren beschutting nodig. Bomen en hoge hagen kunnen hiervoor zorgen, maar dan moet er wel plaats genoeg zijn voor alle aanwezige dieren. Al zijn hagen soms onaangenaam voor paarden door de dazen die er zich in huisvesten. Het onderhoud van een haag vergt ook veel tijd van de eigenaar.

In de winter kunnen dieren zich goed aanpassen aan de koude, op voorwaarde dat ze niet verzwakt zijn door ziekte of ouderdom, en dat hun vacht niet geschoren is. Als de lage temperaturen echter gepaard gaan met neerslag en wind kunnen alle dieren daar onder lijden en zoeken ze graag beschutting. Het is dan ook ten zeerste aan te raden om dieren die in de winter permanent buiten verblijven een schuilhok te verschaffen, dat voldoende groot is zodat dat alle dieren tegelijk kunnen schuilen. Ook wordt er verwacht dat de dieren een droge ligplaats hebben, met stro in overvloed. In alle seizoenen moeten de dieren kunnen beschikken over voldoende drinkwater. Dus in de winter is het likken aan een blok ijs geen optie.

Een beeldverslag door een inspecteur van het FOD toonde aan dat er heel wat ellende bestaat voor dieren op een weide tijdens de winter, en daar konden wij van BLID ons zeker in terugvinden. Ook de Waalse landbouwsector vindt dat er beschutting voor dieren aanwezig moet zijn op de weide. Volgens een uiteenzetting van een vertegenwoordiger van ruimtelijke ordening kan het geen probleem zijn om een schuthok op een weide te plaatsen. Er kwam tevens wat kritiek aan het adres van sommige locale politiediensten, ze zouden niet veel oog of aandacht hebben voor de problemen van dieren.

De folder “Blij in de wei” zal op grote schaal worden verspreid door het FOD, in Vlaanderen en Wallonië, aan alle bevoegde instanties. Zo weet iedereen wat er moet gebeuren. Ook BLID zal de instructies van de folder laten uitvoeren en gaat ervoor ijveren dat dieren zullen krijgen waar ze recht op hebben. Op weiden met geen enkele beschutting (natuurlijk of constructie) zullen geen dieren meer kunnen verblijven.

Het zal een hele toer worden voor landbouwers en particuliere dierenhouders om het beste te geven aan hun dieren op de weide, maar als iedereen een inspanning levert moet dit lukken. Ook rekenen we op de inspectiedienst van het FOD, om vanaf nu helemaal de kant te kiezen van de dieren op de weide en niet meer te wikken en te wegen.

Richtlijnen voor de beoordeling van aanvragen om een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen of oprichten van stallingen voor weidedieren, geen betrekking hebbend op effectieve beroepslandbouwbedrijven