Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

BLID verbaasd over late ontdekking van verwaarloosde runderen in Geel Afdrukken E-mailadres

Sinds december 2008 had BLID weet van een verwaarlozing van runderen en een hok met 30 dode konijnen bij de landbouwer te Geel.  En we zijn verontwaardigd dat er op deze locatie, deze week 150 extreem verwaarloosde runderen en enkele kadavers zijn  aangetroffen.

scharns

Op 18 december rond de middag stuurden wij een mail naar de provinciale FAVV eenheid Antwerpen, met de melding van de verwaarloosde runderen. Onmiddellijk na ons bericht kregen we een mail terug van een mevrouw (waarvan de naam ons bekend is) met volgende mededeling: “gelieve hiervan het Meldpunt op de hoogte te brengen op het gratis nummer 0800 13550.”
We namen onmiddelijk contact op met het Meldpunt en daar kregen we te horen dat het Meldpunt wenst dat wij als organisatie onmiddellijk melding maken aan de Provinciale Controle-eenheden. Deze informatie maken we dan ook meteen over aan de mevrouw van de eenheid Antwerpen.

De mevrouw mailt ons terug met het volgende bericht: “de procedure is gewijzigd, alle klachten moeten gebundeld worden bij het Meldpunt. Zij geven deze klachten door aan de Provinciale Controle-eenheden die op hun beurt rapporteren aan het Meldpunt. U krijgt antwoord van het Meldpunt over de genomen acties.”

schrans2

Onze klacht kreeg het nummer 2235/2008/30. Van de actie die is ondernomen hebben we een verbazend antwoord gekregen en dat luidde als volgt: “Ik deel u mee dat het onderzoek over de bovengenoemde klacht die u bij het Meldpunt heeft ingediend, werd afgerond. Het onderzoek van onze controlediensten kon de gegrondheid van uw klacht evenwel niet bevestigen. Mocht u echter opnieuw gelijkaardige feiten vaststellen, dan kunt u dit meedelen aan het Meldpunt. Ik dank u voor uw medewerking.”

Deze uitleg van het FAVV strookte niet met wat wij wisten, uiteindelijk kregen we nooit een duidelijk antwoord van het FAVV op de meldingen die we doorgaven. BLID heeft steeds al wantrouwig gestaan tegenover de controlediensten van het FAVV. Ze werken steeds achter de schermen en communiceren nauwelijks met melders van klachten.

“Het is een schande dat bijna na één jaar na onze melding de runderen in verwaarloosde toestand worden aangetroffen. Dit werd ons door middel van een anonieme tip doorgegeven”, zegt BLID-voorzitter Dirk Blanchart, “zelfs wisten wij dat boer Lievens totaal aan de grond zat wegens problemen. Er was zelfs al eens een deurwaarder op  de boerderij geweest. We stellen ons echter de vraag wat het eigenlijke nut is van een dienst zoals het FAVV, die betaald wordt met overheidsgeld, wanneer ze niet eens laten weten wat ze ondernemen of wanneer. Hopelijk vergeet het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen niet dat ze nu een situatie hebben die ze dagelijks moeten opvolgen, zoals ze in de media laten schijven.