Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

Beste wensen en een voorspoedig en diervriendelijk 2010 ! Afdrukken E-mailadres

Beste websitebezoeker, sympathisant, steunend lid, allen willen wij jullie bedanken voor de aandacht, de genegenheid en de steun voor 2009 !
Steeds meer nieuwe mensen ontdekken BLID, alleen al omdat ze zich verantwoordelijker voelen indien ze getuige zijn van een dierenverwaarlozing. Met deze aanpak mogen we heel tevreden zijn en wordt er ons veel verdoken dierenleed kenbaar gemaakt.

Voor onze leden hebben we de volgende boodschap. Met jullie steun hebben honderden dieren de afgelopen maanden van onze aandacht mogen genieten. De crisis in 2009 was geen goede zaak voor de dieren. Ook zij ontsnapten niet aan de financiële problemen die vele diereneigenaars hebben getroffen. Velen hebben we rechtstreeks hulp geboden, anderen hebben we onder ons waakzame oog toevertrouwd aan de overheidsdiensten die we in onze naam om een controle verzocht hebben.

2009 was ook een jaar van uitbreiding bij de medewerkers. Nieuwe mensen zijn ons komen vervoegen, enkele hebben ons verlaten, maar dit bracht zeker onze werking niet in het gedrang.
In tijden van nood zijn alle hens aan dek bij BLID! Hierbij ook een bedanking aan onze vrijwillige medewerkers! Mensen die hun vrije tijd professioneel in het welzijn van de dieren steken, je vindt ze moeilijk maar toch bestaan ze.

Tevens willen we alle overheidsdiensten, lokale en federale politie bedanken, omdat we beroep konden doen op hun diensten. En dit indien, hun aanwezige werd gevraagd, om ons bij te staan voor hulp te bieden voor een dier in nood.Ook de plaatselijke en nationale pers willen we bedanken, die aandacht besteden aan ons werk voor dieren.

In 2010 zal onze inzet even sterk blijven als in 2009. Als hulporganisatie voor dieren in Vlaanderen zijn we onmisbaar voor mensen met een hart voor dieren, die willen dat dieren van een waardig bestaan kunnen genieten. Onze aanpak zal dezelfde blijven, kort en kordaat, in alle eenvoud, menen wat we zeggen en er zijn voor elk dier!