Word steunend lid van BLID Afdrukken

BLID is een organisatie van vrijwilligers.

Wij zijn de enige vzw in Vlaanderen, die zich actief bezig houdt met het bezoeken van verwaarloosde dieren op het terrein!

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden. Sommige mensen hebben een verkeerd beeld betreffende onze inkomsten en denken dat wij een dik betaalde vzw zijn, dit is zeker niet zo! Het is de steun en de aanmoedigingen die we krijgen, die onze drijfkracht is om verder te blijven strijden tegen het onrecht dat dieren blijft treffen.

Het feit dat we geen beslissingrecht hebben, om mee te beslissen wat er met verwaarloosde dieren moet gebeuren, maakt er onze werking zeker niet gemakkelijk op. Toch willen we dat er rekening wordt gehouden met onze mening. We zijn de advocaat van de dieren en onze mening is ten voordele van de dieren.

Bent u nog geen steunend lid? Overweeg het dan zeker! Want het is dankzij uw steun dat we het allemaal kunnen doen!

Word lid of steun ons, want met uw bijdrage kunnen we:
• Medewerkers op pad sturen om dierenmishandeling en verwaarlozing op te sporen en te controleren.
• Dierenmishandelaars laten verbaliseren en veroordelen.
• Voor verwaarloosde dieren een nieuwe thuis zoeken.
• Gewonde dieren laten verzorgen.
• Advocaten betalen om dierenverwaarlozing te verdedingen op de rechtbank.

Dit kunnen wij allemaal realiseren als u ons uw steun toevertrouwt. De dieren zullen u dankbaar zijn!!!

Als lid ontvangt u vier maal per jaar het ledenblad "dierenrechten" zodat u als eerste op de hoogte blijft van onze activiteiten.

Veel nieuwe leden maken gebruik van het VISA systeem om het lidgeld over te maken, het systeem rekent ons 1.50 euro aan voor de transactiekosten.

Mogen we vragen, indien mogelijk zoveel mogelijk ons bankrekeningnummer BE03 3930 6812 2684 te willen gebruiken, waarvoor onze dank!

 


Omdat dieren wachten op onze hulp en steun, wachten wij op de steun van iemand zoals u!

 

NIET VERGETEN: Alleen zijn we niets VERENIGD zijn we veel!